Првиот колеџ за медицинска козметологија (College of Medical Cosmetics) е основан во 1997 година и е водечки факултет во областа на медицинската естетика и козметологија во Израел и САД.

Од академската 2018/2019 година, МИТ Универзитет, како единствен од оваа област во Европа, по теркот на врвната израелска и американска наука  од областа на козметологијата и физиотерапијата преку акредитираниот  Колеџ за медицинска козметологија и физиотерапија ќе им овозможи на идните студенти да стекнат со огромни теоретски и практични знаења во оваа област едуцирајќи се  од  еминентни професори и доктори лидери во оваа наука.

Колеџот за медицинска козметологија и физиотерапија преку своите студиски програми:

  • естетска козметологија
  • велнес, спа и физиотерапија

ќе профилира кадри со стекнато квалитетно образование од областа на козметологијата и физиотерапијата како дел од медицинските науки со можност за сигурно идно само вработување на завршените студенти.

Целта на студирањето на овој Колеџ е секој студент кој по завршувањето како дипломиран естетичар козметолог или дипломиран Велнес, спа и физиотерапевт  самиот да создаде сопствен бизнис, да отвори своја ординација каде ќе го имплементира стекнатото знаење  и вештини и преку своите работни активности да создаде високи профити, желба и сон на секој млад човек.

Современите текови на живеење укажуваат дека овој профил е се повеќе баран на пазарот на трудот затоа студентите кои ќе изберат да студираат на овој Колеџ имаат перспективна иднина.

Студиски Насоки

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0