МИТ Универзитет на отворен ден во средното училиште „Васил Антевски Дрен“, Скопје

Тимот на МИТ Универзитет присуствуваше на отворениот ден во средното училиште „Васил Антевски Дрен“ во Скопје. Матурантите се информираа за новата програма за академска 2018/19 година.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0