МИТ Универзитет на презентација во средното училиште „Зеф Љуш Марку“ - Скопје

Тимот на МИТ Универзитет во рамките на својата промотивна кампања го посети и средното училиште „Зеф Љуш Марку“ во Скопје. Матурантите покажаа голем интерес за поволностите и новитетите кои МИТ Универзитет ги нуди во новата програма. 

 

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0