МИТ Универзитет на презентација во средното училиште „Цветан Димов“ - Скопје

Матурантите од гимназијата Цветан Димов покажаа голем интерес за поволностите и новитетите кои МИТ Универзитет ги нуди во новата програма. Посебно внимание се посвети на системот за далечинско студирање и центарот за применета психологија при МИТ Универзитет.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0