МИТ Универзитет на презентација во средното училиште „Арсениј Јовков“ - Скопје

Интересот на матурантите да се стекнат со академско знаење претставува особена мотивација за нашиот наставен кадар да ви ги претстави предностите на МИТ Универзитет. Презентација на новата програма се одржа и пред матурантите од средното училиште Арсениј Јовков од Скопје.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0