Учество на студенти на меѓународен семинар „Безбедност за сите“

Во периодот 19-22.03.2018 година студенти од Факултетот за безбедносни науки учествуваат на семинар “Безбедност за сите” на Копаоник, Република Србија, во организација на Асоцијацијата на студенти на Факултетот за безбедност од Белград.

На семинарот учесниците имаат можност да присуствуваат на предавања и работилници кои се водени од страна на еминентни професори и експерти од областа на безбедноста од регионот.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0