Гостинско предавање на тема „Хуманиот пристап спрема човекот не ја избира професијата“

На 12.03.2018 година, во Амфитеатар 1 на МИТ Универзитет (Објект City Gallery), во организација на Факултетот за безбедносни науки беше одржано гостинско предавање на тема „Хуманиот пристап спрема човекот не ја избира професијата“ од страна на м-р Весна Блажевска од Здружението за пенална и постпенална заштита и помош на лица осудени на казна лишување од слобода и помош на семејства кои имаат член осуден на казна лишување од слобода - АРМАИТА.

Во текот на предавањето беа презентирани основните начела на постапувањето со лицата осудени на казна лишување од слобода, а посебен осврт беше даден на процесот на ресоцијализација и рехабилитација на осудените лица во пенитенцијарните установи.

Предавањето побуди особен интерес кај студентите, при што се разви и дискусија за актуелните состојби во македонските казнено-поправни установи и за можните решенија за нивно надминување.  

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0