A joint workshop at the Faculty of Psychology and the Faculty of Architecture

На ден 27.02 2018 год. се одржа заедничка работилница на Факултетот за психологија и Факултетот за архитектура при МИТ Универзитет. Студентите од втора година беа на гости во ателјето кај проф.д-р Наталија Пулејкова Радеска и одржаа интерактивна работилница на тема: Личноста во ликовните уметности. На работилницата се разменија искуства и гледишта на темата.

 

Students

0

Courses

0

Staff

0

Locations

0