Одржана обука: Детекција на измама во финансиски извештаи

На 15.12.2017 година во организација на МИТ Универзитет - Скопје и Здружението за внатрешни ревзизори се одржа обука на тема Детекција на измама во финансиски извештаи.

Во текот на обуката беа опфатени следните тематски единици:
- Зошто луѓето лажат? Психологија на лажењето.
- Стратегија за управување со ризици кај измамите - концепти, методологија.
- Шеми на измами - "modus operandi".
- Измами во финансиските извештаи.
- Три линии на одбрана од измамите.
- Мерки за превенција од ризиците кај измамите.  

Студенти од прв и втор циклус на студии и дел од наставниот кадар на МИТ Универзитет зедоа активно учество на оваа обука.
На предавањата и вежбите во рамките на обуката се развија плодни дискусии и дебати помеѓу предавачите и слушателите. На крајот од денот, за успешно поминатата обука на сите учесници им беа доделени Сертификати за учество.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0