Одржана работилница: Концепт на резилиентност : како ранливост може да се претвори во сила

По повод акцијата на Комората на психолози на Република Македонија, „Денови на психологија: грижа за тебе е грижа за себе“, на 20.11.2017 година, на МИТ Универзитет, Факултет за психологија, се одржа работилница со наслов: КОНЦЕПТ НА РЕЗИЛИЕНТНОСТ: КАКО РАНЛИВОСТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕТВОРИ ВО СИЛА. Работилницата ја водеше проф. д-р Драгана Батиќ

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0