Посета на Собрание на Република Македонија

На 27.10.2017 година, во рамки на Отворениот ден, студентите од Факултетот за безбедносни науки и Факултетот за правни науки, меѓународни односи и дипломатија реализираа студиска посета на Собранието на Република Македонија. 

Од надлежните лица, студентите беа запознати со организацијата и делокругот на надлежности на Собранието, подетално им беа појаснети постапките за донесување на закони, како и функционирањето и делокругот на работа на различните тела и комисии во македонскиот законодавен дом.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0