ДОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ НА РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ГРАЃАНИ ОД РОМСКА НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ

МИТ Универзитет – Скопје како општествено одговорна, мулти – културна и инклузивна високо образовна институција додели стипендии на следните кандидати од ромска национална припадност кои своето образование ќе го продолжат на МИТ Универзитет:    

- Леонтина Димова (додипломски студии)
- Ерсан Идризи (додипломски студии)
- Јасминка Исмаиловска Абдулова (постдипломски студии)
- Рахан Јакупи (постдипломски студии)

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0