ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ОД ОДРЖАНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ НА 17-ти, 18-ти и 19-ти АВГУСТ 2017 ГОДИНА

Стипендиите за прв циклус на студии се однесуваат за првата студиска година.
Стипендиите за втор циклус на студии се однесуваат за четврта и петта студиска година. 

1. Андријана Павловска -  стипендија од 100%

2. Соња Николовска - стипендија од 100%

3. Куштрим Мифтари - стипендија од 100%

4. Ана Бојчевска - стипендија од 100%

5. Владимир Патчев  - стипендија од 100%

6. Јелена Спенџарска - стипендија од 100%

7. Дејан Хаџи Крстески - стипендија од 100%

8. Анастасија Василева - стипендија од 100%

9. Никола Тренкоски - стипендија од 100%     

10. Александар Цветковски - стипендија од 50%

11. Филип Велковски - стипендија од 50%

12. Филип Велков - стипендија од 50%

13. Магдалена Котеска - стипендија од 50%

14. Николина Дојчиноска - стипендија од 50%

15. Кирил Ѓуровски - стипендија од 50%

16. Маја Лукарова – стипендија од 50% 

17. Марина Павлеска Антовска - стипендија од 50%

18. Сања Цековска - стипендија од 50%

19. Деспина Јаневска - стипендија од 50%

20. Радмила Јанчевска - стипендија од 20%

21. Зоран Лазаревски - стипендија од 20%

22. Бојана Нешковска - стипендија од 20%

23. Стефан Петров - стипендија од 20%

24. Ирина Гешовска - стипендија од 20%

25. Милена Лазаревска - стипендија од 20%

26. Марина Јовановска - стипендија од 20%

27. Кристина Левкова - стипендија од 20%

28. Драган Митковски - стипендија од 20%

29. Смиља Христовска - стипендија од 20%

30. Сабрије Ковачи - стипендија од  20%

31. Аница Димовска - стипендија од 20%

32. Цветанка Атанасовска - стипендија од 20%

33. Симона Стојковска - стипендија од 20%

34. Елена Николовска - стипендија од 20%

35. Благица Николиќ - стипендија од 20%

36. Зорица Патарова - стипендија од 20 %

37. Виктор Цветиќ - стипендија од 20%

38. Ардиан Мифтари - стипендија од 20%

39. Сара Ристеска - стипендија од 20%

40. Бојана Гешкоска - стипендија од 20%

41. Лидија Петреска - стипендија од 20%

42. Маја Кузмановска - стипендија од 20% 

43. Ана Џимревска - стипендија од 20%

44. Елизабета Јовановска - стипендија од 20%

45. Тереза Аговска - стипендија од 20%

46. Сашка Димитриевска - стипендија од 20%

47. Дијана Боцевска - стипендија од 20%

48. Марија Сугарева - стипендија од 20%

49. Ангела Атанасова - стипендија од 20% 

50. Веселинка Илиевска - стипендија од 20%

51. Стефан Илиевски - стипендија од 20%

52. Ивадетка Цупеска - стипендија од 20%

53. Сехида Сарачевиќ - стипендија од 10%

54. Илина Станковска - стипендија од 10%

55. Маргарета Куртиќ - стипендија од 10%

56. Кристина Митровска - стипендија од 10%

57. Марина Атанасоска - стипендија од 10%

58. Мартин Зарапчиев  - стипендија од 10%

59. Моника Јошева - стипендија од 10%

60. Јасмина Петреска - стипендија од 10 %

61. Марија Трпчевска - стипендија од 10 %

62. Моника Чекаловиќ - стипендија од 10%

63. Ивана Шалевска - стипендија од 10%

64. Стефан Стојановски - стипендија од 10 %

65. Ружица Ангеловска - стипендија од 10 %

66. Александра Силјановска - стипендија од 10%

67. Дијана Недева- стипендија од 10%

68. Фросина Маџовска- стипендија од 10%  

Доделувањето на стипендиите и сертификатите од работилниците ќе се одржи на 24.08.2017 (четврток), со почеток во 18:00 часот, во Амфитеатарот на МИТ Универзитет (Плоштад Македонија).     

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0