МИТ Универзитет доделува 30 стипендии за додипломски и 20 за постдипломски студии

МИТ Универзитет доделува  30 стипендии за додипломски и 20 за постдипломски студии.

Аплицирај и биди дел од интерактивните работилници кои ќе се одржат на 17,18 и 19ти август. Сите учесници ќе добијат сертификат.

Работилниците ќе се одржат во просториите на МИТ Универзитет, Сити Галери плоштад Македонија на прв и втор кат.

ФАКУЛТЕТ ЗА АРХИТЕКТУРА

Работилница бр. 1 – Додипломски студии
“Архитектонско обележје кое ми остави впечаток”
 (17.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии
“Проектирање на семејна куќа”
 (19.08.2017) 10:30
                                        
ФАКУЛТЕТ ЗА ПСИХОЛОГИЈА
Работилница бр. 1 – Додипломски студии 
„Професијата психолог во современиот начин на живот“
 (18.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии
„Психолог - човекот што сите го бараме во ! погоди зошто?!“
 (19.08.2017) 10:30

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ
Работилница бр. 1 – Додипломски студии 
„Криминалистичко-форензичка работилница“
 (18.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии

„Безбедносни аспекти на мигрантската криза во Република Македонија“

 (19.08.2017) 10:30

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ, МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
Работилница бр. 1 – Додипломски студии 
„Начините на справување со малолетничката деликвенција“
(17.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии
„Дебата за оправданоста на смртната казна“
 (19.08.2017) 10:30

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
 Работилница бр. 1 – Додипломски студии 
„Тесла моторс – студија на случај“
(18.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии
„Паметен маркетинг – маркетинг преку социјални медиуми“   
 (19.08.2017) 10:30

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЕКОЛОШКИ РЕСУРСИ

Работилница бр. 1 – Додипломски студии 
„Пресметување на сопствените дневни потреби од енергија“
 (17.08.2017) 10:30
Работилница бр. 2 – Постдипломски студии
„Конструкција на нутритивна програма“
 (19.08.2017) 10:30

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0