МИТ Универзитет доделува стипендии

Покрај досегашните доделени стипендии, МИТ Универзитет - Скопје како општествено одговорна, инклузивна и мултикултурна високо образовна институција, ќе ги стипендира учениците со завршено четири годишно средно образование со одличен успех и покажани резултати во вон наставните активности, припадници на различните етнички заедници во Република Македонија:
Македонци, Роми, Албанци, Срби, Турци, Власи, Бошњаци, Хрвати, Бугари.

Стипендираните студенти имаат право да одберат да студираат на било кој од акредитираните факултети и студиски програми во рамките на МИТ Универзитет - Скопје.

Предност во изборот на стипендираните студенти ќе имаат лица од социјално загрозени семејства. Одлуките може да ги погледнете овде и овде.

Сите заинтересирани кандидати нека се обратат во МИТ Универзитет - Скопје на следниот контакт:

+389 (0) 76 31 93 19
+389 (0) 78 26 82 68
contact@mit.edu.mk

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0