Обука на тема: IT Auditing and Data protection - предизвици и техники

МИТ Универзитет во соработка со Здружението на внатрешни ревизори на Македонија ќе одржи актуелна обука на тема: IT AUDITING and DATA PROTECTION - Предизвици и Техники, со предавачите Сашо Мицков и Даниел Јордановски.

Обуката ќе се одржи во понеделник, 12.6.2017 година, во просториите на амфитеатар 1, МИТ Универзитет, објект City Gallery (Центар).

Програма за обуката може да ја погледнете овде.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0