Интернационална научна конференција „НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП“

МИТ Универзитет ве поканува на интернационалната научна конференција

"НОВИ НАСОКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕКУ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП" која ќе се одржи на 6-ти јуни 2017 година, во просториите на МИТ Универзитет, Скопје, Објект City Gallery.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0