Учество на свеченото отворање на изложбениот центар „Матка“

На 10.05.2017 година од страна на ЕВН Македонија, свечено беше пуштен во употреба Изложбениот центар “Матка”.  Изложбениот центар свечено го пушти во употреба господинот Штефан Петер, претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија. МИТ Универзитет Скопје претставуван од ректорот проф.д-р Маријан Стевановски, активно беше вклучен во потпишувањето на иницијатата – декларацијата за користење на  Изложбениот центар „Матка“ во едукативни цели, во насока на унапредување на образовниот процес. Со оваа се обезбедени услови за поквалитетна едукација на студентите и целосно користење за таа цел на изложбениот центар „Матка”.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0