Одржано предавање на тема: ИМАГИНАЦИЈА - креирање на иднината

На 28-ми Април на MИТ Факултетот за Психологија и MИT-Центарот за Применета Психологија се одржа предавање од м-р Горан Стевчевски – Џина, магистер по психолошки науки - клиничка и советодавна психологија, 
на тема: ИМАГИНАЦИЈА – креирање на иднината. На предавањето беа присутни голем број студенти од МИТ факултетот за психологија.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0