Одржана работилница на тема: Практичен дел од примена на проективни техники, комплетирање на психолошки наод и мислење

Факултетот за психологија при МИТ Универзитет беше домаќин на работилницата на тема: Практичен дел од примена на проективни техники, комплетирање на психолошки наод и мислење.

Работилницата ја водеше Вида Гавриловска, психолог, семеен и системски психотерапевт.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0