Седмо издание на International Journal of Recent Research in Arts and Sciences

Најновото издание на меѓународното списание The international Journal of Recent Research in Arts and Sciences, Vol. 7 (ISSN: 1857-8128) може да го погледнете нa web страницата на списанието: journal.mit.edu.mk.

Списанието е мултидисциплинарно со отворен онлајн пристап до објавените трудови.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0