Гостинско предавање на тема „Социјално претприемништво“

Согласно програмата за размена на наставен кадар помеѓу МИТ Универзитет и Економскиот факултет на Универзитетот Свиштов, Р. Бугарија, предавање на тема: Социјално претприемништво“ ќе одржи проф. д-р Венелин Терзиев.

Место: МИТ Универзитет – објект Сити Галери, амфитеатар 1

Време: 01 март 2017 год., среда, 11:00 часот

Влезот е слободен.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0