Потпишан меморандум за соработка со Комора на психолози на Република Македонија

На ден 14.12.2016 година беше потпишан меморандум за соработка помеѓу МИТ Универзитет Скопје и Комора на психолози на Република Македонија. Меморандумот го поптишаа: ректорот на МИТ Универзитет Скопје проф. д-р Маријан Стевановски и претседателот на комората м-р Мирјана Јовановска Стојановска. Со овој меморандум се проширува соработката помеѓу двете институции во подрачјето на едукацијата и заедничкиот настап во делот на теоријата и практиката.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0