МИТ Универзитет вклучен во проектот „АртЛинк 2016“

Музејот на Град Скопје на 13.04.2016 година го започна проектот „АртЛинк 2016“, чија цел е вмрежување на претставниците на креативните уметности во Македонија.

Овој долгогодишен проект ќе се одвива во неколку фази. Оваа година, фокусот е ставен на конкурсот за изработка на плакат кој ќе промовира изработка на плакати за Македонија како културна и туристичка дестинација.

За таа цел МИТ Универзитет Скопје потпиша меморандум за соработка со Музејот на град Скопје и се вклучи како активен партнер во идните активности на Музејот.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0