Денови на психологија 2018

На ден 22.11.2018 година, по повод акцијата „Денови на психологија 2018“, која истата е во организација на Комора на психолози на Р.Македонија, на Факултетот за психологија при МИТ Универзитет Скопје, м-р Атанас Иваноски, одржа предавање на тема: „Основни поставки на рационално - емоционалната бихејвиорална терапија.

 

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0