Психологија на староста и стареењето и психосоцијална поддршка на стари лица

На ден 16.11.2018 година на МИТ Универзитет (кампус Сити Галери-Плоштад), МИТ Факултет за психологија и центар за применета психологија при факултетот, се одржа експертско предавање на тема - "ПСИХОЛОГИЈА НА СТАРОСТА И СТАРЕЕЊЕТО И ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СТАРИ ЛИЦА". Предавањето го одржа Г-ѓа Татјана Ристова-Димова, Психолог од домот за грижа за стари лица - СОНЦЕ од Скопје

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0