Успешно одржана меѓународна научна конференција "Глобални Предизвици и Можности - Идни Перспективи на Земјите во Развој"

Конференцијата започна со предавањата на воведничарите проф. д-р Торело Лоти, редовен професор на катедрата за дерматологија при Универзитет "Гиљермо Маркони" Рим, Италија и доц. д-р Ботјо Захаринов, Нов Бугарски Универзитет Софија, Бугарија.
На конференцијата беа презентирани 80 труда од земјата и странство и присуствуваа над 120 учесници.
МИТ Универзитет Скопје продолжува да ја негува традицијата за развој на научната мисла, научните истражувања и научните елаборации.
Благодарност до организаторите, воведничарите, конференцискиот комитет, модераторите и сите учесници. Се гледаме на следната конференција.

Студенти

0

Предмети

0

Вработени

0

Локации

0